Akcijas

20.09.2013

Atnāca rudens: birst pirmās dzeltenas lapas, rītā kļūst arvien vēsāk un pavisam drīz daba ietērpsies visdažādākās krāsās. Un šajā skaistajā laikā, ka parasti jau gadu gados, sākas mācību gads. Salaspils 2.vidusskolai tas būs īpašs – četrdesmitais kopš tās atklāšanas 1973.gadā. Mainījās laiki, paaudzes, bet palika un paliks viens – audzēkņu attieksme pret savu skolu, savu „otro” māju. Jubilejās ir pieņemts dāvināt dāvanas, un pirmo tādu dāvanu septembra saulainajā rītā sagatavoja paši mazākie – sākumskolas 1.- 4.klašu skolēni, izveidojot skolas iekšējā pagalmā ciparu „40”, ar to parādot, ka sanākot kopā, mēs saglabājam saikni starp pagātni un nākotni, virzoties uz priekšu pretī jaunajiem mērķiem.

Gribētos izteikt sirsnīgo pateicību direktora vietniecei sākumskolā Tatjanai Kuļikovai par pasākuma ideju un vispusīgo palīdzību tās norisināšanā, skolotājiem: Jeļenai Paziko, Nadeždai Solovjovai, Svetlanai Ivanovai, Sandrai Strupe, Jeļenai Averinai, Ingai Treibahai, Jekaterinai Skidanovai, Ludmilai Ļeščovai, Antai Gravītei, Alvīrai Sokolovai, Svetlanai Poļivikovai, Angelinai Šavļugai, kā arī Igoram Kuļikovam par ievērojamu palīdzību pasākuma sagatavošanā.

Projekta vadītājs, Sergejs Ivanovs

15.05.2012

Salaspils 2.vidusskolas skolēni izveidoja

„Dzīvo ģerboni”.

Tuvojas Salaspils novada svētki, pieaug svinīgā noskaņa iedzīvotāju sirdīs, ka arī vēlme darīt kaut ko pilnīgi jauno, nedarīto.

15.maijā, no rīta Salaspils 2. vidusskolas pagalmā notika neparasts pasākums – „Salaspils dzīvais ģerbonis”. Sākumskolas skolēni (1. – 4.klases un 5.d klase), sastājoties noteiktā secībā un paceļot virs sevis krāsainā papīra lapas, izveidoja Salaspils ģerboņa attēlu. Ar šo skolēni un viņu skolotāji izteica savu mīlu pilsētai, kurā viņi dzīvo un mācās. Pasākums bija uztverts ar interesi un prieku no skatītāju puses.

Gribu izteikt sirsnīgu pateicību par atbalstu pasākuma norisināšanā Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļās metodiķei I. Trofimovičai, sākumskolas klases audzinātājiem: T. Kuļikovai, J. Averinai, J. Paziko, N. Solovjovai, S. Strupe, S. Ivanovai, I. Treibahai, J. Skidanovai, S. Poļivikovai, L. Leščovai, I. Liepiņai, A. Šavļugai un skolas direktorei V. Bogdāne-Rogozinai.

Pasākuma organizētājs: Sergejs Ivanovs

31.05.2012

Plauksti, skola!

Ināras  Pastares  ideja

Zīļu  vākšanas  akcija

03.10-05.11.2013

Paldies   par  piedalīšanos:

1a kl.- kl.audz.Svetlana Poļivikova

2a kl.-kl.audz.Tatjana Kuļikova

3a kl.-kl.audz. Svetlana Ivanova

4c kl.-kl.audz.Tatjana Kuļikova

18.01.2012

LATVIJAS  REPUBLIKĀNISKĀ
KONKURSADescription: Šķiro un uzvari! „ Škiro  un  uzvari!” uzvarētāji-
1.vieta-Salaspils 2.vidusskolā!!!

Šķiro un uzvari!” 2012.gada rudens konkurss ir noslēdzies ar Salaspils 2.vidusskolas uzvaru!

Uzvarētāji, cītīgi šķirojot visu konkursa laiku, kopā sašķiroja vairāk kā 7 tonnas makulatūru un PET pudeles un godam ir pelnījuši jaunas grāmatas 300 latu vērtībā no izdevniecībasPētergailis, kā arī grupas “PeR” koncertu skolā!!

Godpilnā otrā un trešā vieta - attiecīgi Mārupes un Pārdaugavas pamatskolām!