Pulciņi

SALASPILS 2.VIDUSSKOLAS
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS
2013./2014.m.gadā

Pulciņa nosaukums

Klašu grupa

Diena

Laiks

Telpa

Vadītāja vārds, uzvārds

Klubs „Veselības avots”

9. - 11.kl.

Trešdiena

1340-1540

33.kab.

I.Ribakovs

Diskusiju klubs

10. – 12.kl.

Piektdiena

1340 -1540

52.kab.

T.Lastovska

Dizaina studija

5.-9.kl.

Ceturtdiena

1340-1620

11.kab.

S.Ročite

Sarīkojumu sporta dejas

1.kl.

Ceturtdiena

1210-1335

Aktu zāle

V.Abramovs

Prasmīgas rokas

5.-9.kl.

Otrdiena

1430-1550

Kab.Nr.10.a

V.Birjukovs

Vokālais ansamblis „Riču račs”

2.d, 3.d kl. latv.pl.

Pirmdiena

Trešdiena

1125 - 1250

1030 – 1210

Aktu zāle

I.Koroševska

Krievu folklora ansamblis „Cālīši”

4.a kl.

4.b kl.

4.c kl.

3.a kl.

Pirmdiena

Trešdiena

Trešdiena

Piektdiena

1515 – 1555

1030 – 1110

1600 – 1640

1125 – 1205

7.kab.

Aktu zāle

9.kab.

7.kab.

T.Lozovska

Vokālais ansamblis „Dzirksteles”

5.-9.kl.

Otrdiena

Trešdiena

1255-1415

1210-1335

Aktu zāle

T.Lozovska

Saules skola

5.-9.kl.

Otrdiena

Ceturtdiena

1340 -1420

1435 -1600

Kab. Nr.10

S.Hmeļeva

Vokālais ansamblis „Strautiņš”

1.kl.

Otrdiena

Ceturtdiena

1210 –1250

1210 – 1250

30.kab.

MIC

N.Kaufelde

Vokālais ansamblis „Dzintariņš”

2. – 4..kl.

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1030 - 1110

1210 – 1250

1250 –1335

1030 –1110

845-925

30.kab.

MIC

30.kab.

Aktu zāle

Aktu zāle

N.Kaufelde

„Origami” studija

1.kl.

Trešdiena

Piektdiena

1210 – 1250

1210 – 1250

22. kab.

J.Skidanova

Datorgrafika

5. -7.kl.

Ceturtdiena

1340-1500

45. kab.

I.Kursite

Jaunsargi

6. – 9.kl. Pirmdiena

Z.Mežavilka

„Praktiskā ķīmija”

6. – 8.kl.

Otrdiena

Trešdiena

1340 – 1500

1340-1500

17.kab.

T.Šuļga

„Domāšanas attīstīšana ar dambretes spēles palīdzību”

4.c kl.

4.a kl.

Ceturtdiena

Ceturtdiena

1030 –1110

1520 –1600

6.kab.

I.Jurciņa

Vispārējā sporta sagatavošanas pulciņš

1.-3.kl.

2.-4.kl.

2.-4.kl.

1.-3.kl.

Pirmdiena

Pirmdiena

Trešdiena

Trešdiena

1645-1725

1600-1640

1600-1640

1645-1725

M. sporta zāle

I.Babiča