Salaspils Zinātnes nedēļas …

April 17, 2013 в 20:31 | Ziņas |

Salaspils Zinātnes nedēļas ietvaros 29.aprīlī

Salaspils novada Domē notiks ikgadējie vidusskolēnu Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumi. No Salaspils 2. vidusskolas uz skati izvirzīti virzīti 3 labākie darbi ķīmijā un bioloģijā:

Fitohormonu (fizioloģiski aktīvo vielu) ietekme uz šaurlapu lakača (Pulmonaria angustifolija) augšanu.

Violeta Bukei

Ināra Pastare

Darba konsultants bioloģijas zinātņu doktore Dace Kļaviņa.

Skābo lietu modelēšana un to ietekmes uz vidi pētīšana Salaspils apkārtnē.

Viktorija Bartuševiča,

Jurija Ivanovs

Tatjana Šuļga

Zirgkastaņu minējošās raibkodes monitorings un fenoloģija Salaspilī.

Diāna Jakubaņeca

Ināra Pastare

Darba konsultants bioloģijas zinātņu

maģistrs Valentīna Petrova

Lai skolēnu secinājumi un atziņas arī prestižajai žūrijai  liekas interesantas un atbalstāmas!

Nav komentāru »

RSS Komentāri. Trekbeks URI

Atstājiet komentāru

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>