26.05.2014

May 26, 2014 в 18:49 | Ziņas | Nav komentāru

„Krāsa un mūsu skola!”

22.05.2014

May 25, 2014 в 20:17 | Ziņas | Nav komentāru

APSVEICAM!!!

Novada dome organizē svētkus olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem

Sporta diena

May 22, 2014 в 21:18 | Attīstības plāns | Nav komentāru

Cienījamie vecāki!

May 20, 2014 в 19:29 | Ziņas | Nav komentāru

Cienījamie vecāki!

Salaspils novada dome sadarbībā ar AS „ NORVIK BANKA” plāno ieviest norēķinu kartes skolēniem pilsētas transporta bezmaksas lietošanai. Ir plānots, ka pakalpojumu varētu ieviest no 2015.gada 1. janvāra.

Vecākiem šī kartē izmaksātu apm. 6 euro katru gadu. Saņemto karti skolēni varētu lietot kā  norēķinu līdzekli sabiedriskajā transportā („ Gala buss”) Salaspils novada teritorijā. Šī karte aizstātu līdzšinējās braukšanas kartes. Plānots, ka ar karti varēs veikt noteiktu braucienu skaitu mēnesī ne mazāk kā 44, bet varētu būt arī vairāk braucienu darba dienās, izņemot brīvlaikus. Ieviešot kartes norēķiniem transportā, nākamais solis ir plānots karšu izmantošana skolas ēdnīcā.

Jūsu ieguvums no pieteikšanās norēķinu kartei

- karte būs skolēna personas dokuments- skolēna apliecība

- iegūsiet MASTER CARD, norēķinu karti, ko var lietot kā maksājuma līdzekli visā pasaulē

- ietaupījums ģimenes budžetā 6,79 eur (Vecāku līdzfinansējums 1,42 euro par transporta lietošanu pilsētas teritorijā vairs netiks pieprasīts 1,42×9=12,78-6)

- šai programmai pakāpeniski pievienosies citi pakalpojumu sniedzēji, kurus varēs saņemt kartes īpašnieki, piem. ēdināšanas pakalpojumi skolā, Botāniskā dārza bezmaksas apmeklēšana u.c.

- programma sniedz iespēju uzlikt dažādus ierobežojumus, atbilstoši vecāku noteikumiem (tiks slēgts līgums starp skolēna vecākiem un NORVIK BANKU, iespējamie ierobežojumi – dienas limits, ierobežotas kartes lietošanas vietas, liegums izņemt skaidru naudu no bankomāta)

Plānojot karšu ieviešanu, ir nepieciešams noteikt potenciālo lietotāju skaitu, izgatavojamo karšu skaitu. Lūdzu informējiet, vai Jūsu bērnam/iem šī karte būtu nepieciešama

Mani bērni

Vārds, uzvārds

skola

klase

1.

2.

3.

Mani šis piedāvājums(apvilkt nepieciešamo )

X  interesē

X neinteresē

__________________________(paraksts, atšifrējums)

Lūdzu informējiet, kādi vēl pakalpojumi jūs interesētu, kurus varētu iekļaut šajā programmā ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papildus informāciju var iegūt Salaspils novada domē, tel. 67981060

16.05.2014

May 12, 2014 в 19:30 | Ziņas | Nav komentāru

“Uz redzēšanos,skola!”
Pēdejais zvans
9.kl.skolēniem plkst.10.00
12.kl.skolēniem plkst.13.00

09.05.2014

May 12, 2014 в 19:24 | Ziņas | Nav komentāru

APSVEICAM

May 12, 2014 в 19:18 | Ziņas | Nav komentāru

APSVEICAM
ar veiksmīgu uzstāšanos
Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Siguldas un Olaines novadu
apvienības angļu valodas 3.-6.kl. olimpiādē

5.b klases skolnieku
Jevgēniju Lazebņiku   III vieta
un
4.c klases skolnieci
Fjodoru Titovu      Atzinība

un viņu skolotājas

Afinu Kofekidi un Jeļenu Uvarovu

Administrācija

Mātes diena

May 8, 2014 в 20:11 | Ziņas | Nav komentāru

APSVEICAM!
Vēstuļu konkursa
„Gribu tev, māmiņ, ko teikt!” uzvarētājus:

1.vieta- Veronika Kovaļonoka 9.b

Arīna Kirillova 10.a

2.vieta- Maigonis Vaivods 8.c

Jeļizaveta Daņiļuka 9.c

3.vieta- Darja Gorbunova 8.c

Polina Karpicka 9.b

Latviešu valodas skolotāju komisija.

Pavasaris ir māmiņu gadalaiks- laiks, kad svinam Mātes dienu.

Latviešu valodas stundās sākumskolas skolēnus skolotājas iepazīstināja ar latviešu tautas dainām par māmiņu. Bērni tautasdziesmas gan izteiksmīgi lasīja, gan mācījās no galvas, gan zīmēja ilustrācijas, veidoja kolāžas un plakātus.
Labākos darbus pēc tam varēja apskatīt arī izstādē.
Skolēni darbus veidoja ar lielu interesi un atbildības sajūtu. Īpašs paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus.
Par padarīto darbu patiesu gandarījumu izjuta gan skolotājas, gan, protams, arī paši audzēkņi.

5.-9.klašu skolēniem bija uzdevums atrast dzejoli, kuru vēlētos noskaitīt savai māmiņai vai vecmāmiņai. Dzejolis bija jāiemācās no galvas, un labākie izteiksmīgās runas meistari piedalījās skolas konkursā „Es savai māmiņai.”

Kopā konkursā piedalījās 20 dalībnieki.

1.vietu ieguva V.Žagare(5.d) un P.Jaroslavceva(6.a), 2.vietu- G.Ganzuļa(5.c), A.Luņina(7.c) un E.Lauce(7.d), 3.vietu- A.Raduškins (5.b), V.Ņikolajeva(7.a) un V.Avsjuks(7.d).

Patīkami, ka skolēniem patīk izpausties izteiksmīgajā runā. Pateicoties latviešu valodas skolotāju kolektīvam, šāds konkurss jau ir kļuvis par tradīciju.

8.-11.klašu skolēniem bija uzdevums uzrakstīt vēstuli mammai vai vecmāmiņai. Paužot savas emocijas, pārdomas, atmiņas, vēlējumus un atrodot piemērotu citātu. Labāko vēstuļu autori piedalījās vēstuļu konkursā „Gribu tev, māmiņ, ko teikt!”

Visas skolotājas, kas bija žūrijā, noklausoties 13 vēstules, atzina, ka ir ļoti grūti novērtēt, jo visas vēstules ir īpašas, patiesas un ļoti emocionālas. Skolotājām bija patīkams pārsteigums, ka mūsdienās ir tik ļoti mīļi un sirdssilti jaunieši.

Vēstuļu konkursā 1.vietu ieguva V.Kovaļonoka(9.b) un A.Kirillova(10.a)- meiteņu vēstules bija gan sirsnīgas, gan sāpīgas, gan skumjas, gan cerīgas. 2.vietu žūrija piešķīra M.Vaivodam(8.c) un J.Daņiļukai(9.c), bet 3.vietu- D.Gorbunovai(8.c) un P.Karpickai(9.b).

Ļoti ceram, ka vēstules tika nodotas māmiņām!

Sirsnīgs paldies skolotājām: Marutai Šimanskai, Līvijai Muskai, Venerandai Bogdānei, Ingrīdai Smilts, Initai Jurciņai, Svetlanai Možajevai un Baibai Asarei!

Konkurss

May 8, 2014 в 19:55 | Ziņas | Nav komentāru

8.05.2014

Mātes dienai veltīts
5.-7.klašu
daiļlasītāju konkurss

APSVEICAM!
daiļlasīšanas konkursa
„Es savai māmiņai” uzvarētājus:

1.vieta- Viktorija Žagare 5.d
Polina Jaroslavceva 6.a
2.vieta- Georgijs Ganzuļa 5.c
Anastasija Luņina 7.c
Elizabete Lauce 7.d
3.vieta- Artūrs Raduškins 5.b
Valērija Ņikolajeva 7.a
Vladislavs Avsjuks 7.d

Latviešu valodas skolotāju komisija.

PII”Saulīte”

May 4, 2014 в 20:26 | Ziņas | Nav komentāru

29.04.2014 Apmeklējot bērni bērnudārzs “Saulite”

Vēlāk »