Atvērto durvju diena

October 25, 2013 в 09:48 | Ziņas | Nav komentāru

2013.gada 8.novembrī
Salaspils 2.vidusskola aicina
visus vecākus uz atvērto durvju dienu

un no 1700 – 2000 uz konsultāciju dienu ar priekšmetu skolotājiem, administrāciju, skolas psihologu un sociālo darbinieku.

Šajā dienā vecāki var apmeklēt un piedalīties mācību stundās pie priekšmetu skolotājiem.

Administrācija.

Salaspils 2.vidusskola aicina

October 7, 2013 в 20:15 | Ziņas | Nav komentāru

2013.gada 8.oktobrī
plkst. 1800

5.-12.klašu vecāku kopsapulce.

Dienas kārtībā:

1. Vardarbība skolā, ģimenē un sabiedrībā. (sociālais darbinieks Iveta Apsāne)

2. Par valsts pārbaudes darbu norisi un vērtēšanu 2013./2014.m.gadā. (V.Kočergina)

3. Interešu izglītība skolā un e-klases izmantošana. (O.Smirnova)

4. Dažādi.

Klašu audzinātājiem lūdzam paziņot vecākiem.

Šajā dienā var rīkot klases vecāku sapulces.