Salaspils novada izglītības iestāžu informatizācija

August 27, 2012 в 09:48 | Ziņas | Nav komentāru

2010.gadā ir uzsākts projekts „Salaspils novada izglītības iestāžu informatizācija”. 2012.gadā mācību gadam beidzoties abas vidusskolām ir piegādāti jauni datori. Projekta ietvaros bija plānots nodrošināt trīs Salaspils skolas ar datoriem. Ņemot vērā faktu, ka Salaspils sākumskola ir likvidēta, tad tika veikti grozījumi projektā. Salaspils 1. un 2. vidusskolas kopā ir apgādātas ar 48 stacionāriem un attīstīti  lokālie datortīkli. Stacionāro datoru iepirkšana notika pēc Izglītības ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma pabeigšanas. Projekta ietvaros abas vidusskolas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta kopējais saņemtais finansējums 39 tūkstoši latu.