ERAF projekta augusta jaunumi

August 19, 2010 в 12:12 | Ziņas | Nav komentāru

2010.gadā ir uzsākts projekts „Salaspils novada izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta ietvaros bija plānots nodrošināt trīs Salaspils skolas ar datoriem. Ņemot vērā, Salaspils sākumskola ir likvidēta, tad tika veikti grozījumi projektā. Salaspils 1. un 2. vidusskolas tiks apgādātas ar 48 stacionāriem un attīstīti  lokālie datortīkli. Projekta ietvaros abas vidusskolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta kopējais saņemtais finansējums 34 tūkst. Ls.

2010.gadā jūlijā tika izsludināta iepirkumu procedūra „Datortīklu izbūve Salaspils 1. un 2. vidusskolā”. Ir izvēlēts būvnieks un šobrīd skolās notiek darbi. Līdz mācību gada sākumam datortīklu izbūve tiks pabeigta un nodota skolas rīcībā.

Stacionāro datoru iepirkšana notiks pēc Izglītības ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma pabeigšanas. Plānots projektu pabeigt līdz 2011.gada 30.jūnijam.

 

 

Salaspils novada domes

projektu vadītāja

Ruta Ilgaža