ERAF projekta jaunumi

November 6, 2009 в 10:57 | Ziņas | Nav komentāru

 2009. gadā ir uzsākts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā”.

Šobrīd abās vidusskolās ir renovētas 8 telpas dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas) kabinetos.

Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros tiks modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze (strāvas avoti, mērinstrumenti, titratori, vakuumsūkni, mikroskopi, reaģenti, mulāžas, vizuālie uzskates līdzekļi, datori, projektori un citas iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas).

Centralizēto iepirkumu „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” organizē un vada Izglītības un zinātnes ministrija. Ņemot vērā veicamā iepirkuma sarežģītību, iepirkuma process ir ilgstošs un diemžēl plānotie termiņi ir iekavēti. Pēc šobrīd esošām ziņām, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma faktiskā piegāde plānojama 2010.gada 2.pusē, pēc tam, kad vispārējās vidējās izglītības iestāde saskaņā ar vispārīgo vienošanos tai projektā atļautā limita ietvaros būs veikusi sākotnējo mācību kabinetu aprīkojuma pasūtījumu piegādātājam.

Projektu pabeigt plānojam 2011.gadā, tad arī dabaszinību kabineti būs nodrošināti ar modernām iekārtām un metodiskiem materiāliem

 

 

Salaspils novada domes

projektu vadītāja

Ruta Ilgaža